четвъртък, 23 февруари 2017 г.

СОПА пита институциите могат ли електромерите да се манипулират дистанционно - Очевадно могат, но "институциите" всеячески го прикриват

СОПА пита институциите могат ли електромерите да се манипулират дистанционно - Да, могат, но "институциите" всеячески го прикриват

ДКЕВР и БИМ не знаели, знаели 4-те ЕРП и ДАМТН. ДАМТН връща топката на БИМ. Цацаров и ВКП се ослушват.

Публикувано на 10.08.2013 - 19:36:07

Легенда:
ДКЕВР - Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
БИМ - Български институт по метрология
ЕРП - енергоразпределително предприятие
4-те ЕРП - те са "ЧЕЗ Разпределение България" АД, "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, "Енерго-Про Мрежи" АД и "ЕРП Златни пясъци" АД
ДАМТН - Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
СОПА пита:

1. Какви видове (модели) средства за търговско измерване (електромери) се използват от трите ЕРП в страната и кои са техните производители?

1. (след уточнение с писмо от 23.08.2013г.) Какви видове (модели) средства за търговско измерване (електромери) са одобрени от БИМ след 05.05.2006 г. и могат да се използват от ЕРП в страната, и кои са техните производители?

2. Позволяват ли техническата конструкция и програмното осигуряване на електромерите по т.1 дистанционна промяна на калибровъчния коефицент на електромера, дистанционна настройка на часовника за ценовите тарифи и дистанционна промяна на показанията за измереното количество употребена електроенергия през инфрачервена, ултразвукова, радио или друг вид връзка за жично или безжично предаване на данни и кои от използваните електромери на какъв вид дистанционно въздействие са конструирани да реагират?

3. Каква документация е налице, удостоверяваща годността за точно измерване на всеки от електромерите по т.1 в съответствие със Закона за измерванията и европейските норми? Моля да ни бъде изготвено копие от всички документи, относими към всеки отделен използван модел, включително от съответната инструкция за експлоатация и техническа документация, както и копие от удостоверението за съответствие със съществените изисквания на приложимите европейски директиви и стандарти.

* * * * * * *


"Питането" е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Заявление от 01.07.2013г. от СОПА до ДКЕВР за техническите характеристики на електромерите, използвани от ЕРП
Писмо от 25.07.2013г., с което ДКЕВР препраща заявлението на БИМ, "ЧЕЗ", "ЕВН", "Енерго-Про" и "ЕРП Златни пясъци"
Писмо от 06.08.2013г., с което БИМ препраща заявлението на ДАМТН
Отговор от 20.08.2013г. от ДАМТН
Искане от 23.08.2013г. БИМ да допълни предоставената информация по реда на чл.22 от ЗДОИ
Писмо от 05.09.2013г., с което БИМ удължава (неоснователно) срока за предоставяне на информацията с 14 дни.
Искане от 14.09.2013г. до БИМ за вземане  на решение по заявлението без да се иска съгласие от трети лица
Писмо от 23.09.2013г., с което БИМ иска 90,18 (деветдесет лева и 18 ст) за част от исканата информация


* * * * * * *
Заявление от 14.09.2013г. от Ю. Чолаков до БИМ със същите въпроси за електромерите, с оглед освежаване и ускоряване на процедурата
* * * * * * *


СИГНАЛ до главния прокурор Сотир Цацаров  
Сигналът е от 03.04.2013 г. от Отворения обществен съвет на протестиращите от Варна с искане за проверка дали техническата конструкция и програмното осигуряване на използваните от ЕРП електромери позволяват дистанционна настройка на часовника за ценовите тарифи, промяна на калибровъчния коефициент и директна промяна на показанията на електромера за употребеното количество електрическа енергия през инфрачервена, ултразвукова, радио или друг вид връзка за жично или безжично предаване на данни.
Писмо № 5242/2013 г.,Vж от 22.04.2013 г., с което ВКП изпраща сигнала по компетентност на Районна прокуратура - гр.Варна, Районна прокуратура - гр.София и Районна прокуратура - гр.Пловдив.
Постановление на РП - Варна от 14.05.2013 г., с което прокурор Вл. Панайотова отказва да образува досъдебно производство с аргумент "ноторно известната проверка" на ЕРП-тата от Върховна административна прокуратура.
Молба от 16.06.2013 г. от ООС до главния прокурор с искане постановлението на РП - Варна да бъде отменено, като бъдат дадени специални указания как РП - Варна да извърши необходимата проверка


Вижте още:
Джамбазки: Новите електромери отчитат двойно
Разследвайте дали електромерите не са манипулирани
ЕЛЕКТРОМЕРИТЕ СЕ МАНИПУЛИРАТ ДИСТАНЦИОННО ?
Електромерите - митове и факти

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА Източник: http://www.sopa.bg/news.php?extend.173

Отговорът като самопризнания от ЕРПто Енерго-Про го имаме вече тук:
http://fotovoltaikbg.blogspot.com/2017/02/3000.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Търсене в този блог