понеделник, 28 май 2018 г.

Доклад за първото заседание на работната група за промени в ЗЕ

Доклад за първото заседание на работната група за промени в ЗЕ

26.05.2018 г.

Доклад за първото заседание на работната група за промени в ЗЕ :
Между другото сигналът по чл.205 НПК, публикуван на тази страница, е изпратен от Теменужка Петкова до специализираната прокуратура. Сигналът е срещу уволнения от МЕ Димитър Куюмджиев, доскоро с главна роля за грабежа извършван от ОПГ топлофикация. Много е вероятно в тази работна група да загубим напразно немалък брой часове, но пък ще събираме данни за прокуратурата и за някои Европейски институции. Изявленията на другата страна, че продажбата на ТЕ ще се извършва с писмени договори на този етап са нелоша стъпка в правилна посока.


     Днес, 25.05.2018 г. в МЕ от 9.30 до 12.30 се състоя първото заседание на работната група за промяна на ЗЕ и Наредба 16-334. Със заповед на министъра на енергетиката бе конституирана група от 27 души. В заповедта  министър Теменужка Петкова под въздействието на Иван Маринов (заместника на Дим.Куюмджиев в МЕ) беше определила по 2-ма човека от организация, с което целеше да ограничи до минимум представителите на гражданите. Като резултат в първоначалната заповед не фигурираше  пишещия този доклад, но след известен скандал беше дописан. Така на това заседание представителите на гражданите бяха Мария Асими, доц.Красимир Боев от ТУ и Стоян Грозданов.
     Заседанието бе открито от зам.минисър в МЕ Красимир Първанов, който огласи заповедта на министъра и направи проверка на кворума. Веднага Мария Асими поиска квотата на гражданите да се увеличи, но това бе отклонено с мотива, че заповедта на министъра не може да се коментира. Красимир Първанов ясно обяви, че основната цел е да се прекрати порочната практика на топлофикациите, довеждащи до стотици хиляди съдебни дела. Къде по света има друг търговец, който така масово да съди своите „клиенти”.
    Председателят на работната група Иван Маринов предложи решенията на групата да се взимат с обикновено мнозинство, при което от гражданите веднага реагирахме, че при така конституираната раб.група ние сме в отчетливо малцинство и има голяма вероятност да се гласуват решения, които противоречат например на Европейски Регламент. Доц.Боев предложи блокираща квота. Изтъкна се, че тъй като разделителната линия ще са отношението към договорите за продажба на ТЕ, то при този състав на раб.група ще се гласуват решения, с които  ще се отмени Регламент 2006/2004 за защита на потребителите. Въпросът как ще се взимат решения засега остана открит.
    Взе се решение заседанията да бъдат във вторник и петък от 9.30 до 14.00 часа.
    След това Иван Маринов предложи дневния ред, който между другото беше записан в заповедта на министъра. От гражданите предложихме възможно най-напред да се приемат принципите, въз основа на които ще се изработват  текстовете на ЗИД на ЗЕ. Съобщихме, че преди всичко трябва да се спазват 3 Регламента : 2006/2004, 1/2003 за Конкуренцията и 679/2016 за личните данни. Всички се съгласиха и от отсрещната страна изненадващо направиха изявления, че регламентите не се коментират, а се изпълняват.     
    Все пак дискусиите започнаха с решението на КЗК, в което се описваха някои пропуски в работата на топлофикациите и се даваха предложения. Решенито на КЗК не е написано докрай компетентно и гражданите поискахме да се уточни терминологията, Акцентът падна върху понятието „доставчик”.  Иван Маринов взе да обяснява, че има две хипотези и дълго говори по първата – затворен комплекс, доставчикът купува с отстъпка на входа на комплекса и продава на отделните сгради в комплекса. Имало 6-7 такива комплекси в София. Наложи се да го прекъснем и да поискаме да коментира хипотезата за останалите над 17 000 абонатни станции в многофамилни сгради. Настана объркване. Според Маринов доставчикът щял да купува ТЕ от топлопреносното предприятие в абонатната станция и пак там да я продава на етажната собственост. След някои комични обяснения все пак се взе единодушно решение да се уточни какви са функциите на доставчика, като при всички случаи продажбата на ТЕ от доставчика на купувача ще става с писмен договор. Екипът на гражданите считаме, че дефинирането на отделно лице „доставчик” е излишно и това е заложено в представения от нас законопроект, но на този етап решихме да не задълбаваме в тези детайли.
    Трябва да се спомене, че срещнахме подкрепа от представителя (юрист) на Омбудсмана, докато представителя на КЗП Евтим Бонев бе на обичайното си ниво – не познава ЗЗП, не познава Регламент 2006/2004 и неговите директиви и изразява неясни и некомпетентни становища, като цяло против правата на потребителите. Човекът от пловдивската ЕВН също се изказваше противоречиво, явно не познаваше ЗУЕС и не знаеше, че Етажната собственост плаща от касата на Етажната собственост. Опитахме се да ги ограмотим, като им показахме фактура  за плащане на тока на стълбището – получателят е Етажната собственост. От столична община имаше едно момиче, което си мълчеше, както и другите представители на отсрещната страна. За Топлофикация София ЕАД беше само Боян Паунов, който от време на време взимаше думата. Широко известна е достоверността и коректността на всички негови изказвания.
      Някой от другата страна предложи проф.Никола Калоянов (агент Боян) за независим експерт, но веднага отказахме с мотива, че професорът е лишен от морал.  
      Стана дума за пределните цени на ТЕ, определени от КЕВР и за пореден път им обяснихме, че договорните цени могат да бъдат под пределните и им напомнихме за преюдициално Решение по съединени дела С-359/11 и С-400/11, принудило две германски фирми да върнат   пари на 22 000 000 потребители. Причината – вдигат цени без да имат съгласието на потребителите.
     Наложи се да им прочетем точки А4 и А6 от стандарта БДС EN 834 за разпределителите. А4 казва как се процедира с тръби в помещение, които излъчват по-голяма топлина – прибавя се някакво малко число към оценения отчет на една единица на рапределителя в помещението. А6 задължава лицето монтиращо разпределителите да документира, вкл. чрез маркиране, отношението между скоростта на отчитането и отделената топлина, т.е. една единица на какво количество ТЕ съответства. Естествено Боян Паунов се опита да дава някакви примери от Германия и Франция, които бяха напълно неадекватни.  Тъй като едва ли имаше някой от отсрещната страна, който да е чел стандарта, обяснихме им как се издава сертификат за сградна инсталация с инсталирани по радиаторите разпределителите.
        Направи се опит да се спекулира с ТР 2/2017 г. на ОСГК на ВКС, само че пролича непомпетентността на ВКС, определяща Етажната собственост като потребител, макар във всички директиви потребителят да е дефиниран като физическо лице. Настояхме да прочетем диспозитива на тълкувателното решение, в който се казва, че чл.62 ЗЗП си е в сила, а той е в сила когато става въпрос за продажба на стоки на физически лица. Продажбата на ТЕ при централно отопление е спомената изрично в разпоредбата на чл.62 ЗЗП, съответсващ на чл.27 от Директива 2011/83/ЕС.
        Боян Паунов направи опит да даде някакво обяснение за отвсякъде некоректните съобщения към фактури, които издава Т.С. Очевидно обаче нямаше никакви познания по ЗДДС, въпреки че нещата са елементарни, популярни и няколко пъти са му били обяснявани,
      Продължи се с дебатиране по Решението на КЗК. Стигна се до предложенията за определяне на количества ТЕ за СИ, всичките некоректни. Посочихме им изискването за фактуриране на действителни количества ТЕ в Директива 2012/27/ЕС, в ЗЕ и ЗЕЕ. Също и за изискването за ясни и предсказуеми сметки. По начало всички предложения на КЗК в тази част са в нарушения на споменатите изсквания, а една част просто няма как да се случат на практика (напр. Етажната собственост да определи процент за СИ).
      По някакъв повод Иван Маринов отново взе да разправя как било в затворените комплекси, но този път зам.министъра учтиво го прекъсна.
      Накрая Красимир Първанов ясно заяви, че договори ще има. Запита ни как виждаме нещата с договорите и казахме нещо банално – на местата, където ТЕ сменя своя собственик това да става не с устен, а с писмен договор. В него се указват двата субекта (продавач и купувач), мястото на продажбата, измервателния уред на това място, единичната цена спрямо изм.уред, как се прекратява договора, неустойки и др.).  Зам. министъра попита Паунов какви са му мотивите да претендира за договорни отношения, а същевременно да не иска да сключва договори. В свой стил Боян Паунов взе да говори, че не всички етажни собствености били регистрирани в общините, говори и някакви други работи, но не каза нито дума по поставения от зам.министъра въпрос.  Подканихме го все пак да отговори, но той се въздържа, тъй като в Т.С. нямат смислен отговор на този въпрос, а явно не искаше да говори небивалици на зам.министъра.      
      Взе се решение да ни се изпратят всички направени отделни предложения и ЗИД на ЗЕ, които ще коментираме в отделен доклад, за да може читателят да се ориентира кой какви интереси защитава.,
      Тъй като от протестите през зимата на 2013 г. досега сме натрупали пребогат опит в разправиите с организираната група в областта на топлоснабдяването, прогнозите ни са, че битката ще е доста тежка, Очертава се да се опитат да компометират ЗИД-а, като предложат неработещи договори. Дали сме им варианти на работещи договори, които са елементарни и със сигурност ще върнат доста хора към ползване на ТЕ за отопление и за БГВ. Изрично Мария Асими изтъкна в началото на заседанието, че по никакъв начин не искаме да се закрие топлоснабдяването, а просто искаме нормални и най-вече законни търговски взаимоотношения.

     Както неведнъж сме заявявали, продължаваме да защитаваме каузата, за която излязоха десетки хиляди хора по улиците на София през февруари и март 2013 г. Това е на първо място сключването на договори за продажба на ТЕ, т.е. плащанията да се извършват на основата на ясни и предсказуеми сметки, с отделни клаузи за закупуване на ТЕ за отопление и на БГВ. Спазване на стандарт БДС EN 834, т.е. никаква сградна инсталация. Всеки да купува толкова, колкото му е необходими и колкото му позволяват семейните финанси. Това са хилядолетни принципи на търговията, нормативно заложени в Европейски регламент 2006/2004.

         25.05.2018 г.             
         д.Стоян
    

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Търсене в този блог