събота, 1 август 2015 г.

Дават членове на престъпния КЕВР на прокурор

Дават членове на КЕВР на прокурор

Източник: в. "Труд"    10:35 / 01.08.2015

Членове на бившата Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и на сегашната Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), както и редови служители на комисията ще бъдат предадени на прокуратурата от временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката.

Това се разбира от доклада на комисията, която приключи своята работа тази седмица.

Едно от имената, посочени в доклада, е на бившия председател на ДКЕВР и настоящ член на КЕВР Светла Тодорова.

С писмо от 19 март 2015 г. Тодорова, която към онзи момент е председател на ДКЕВР, еднолично е дала указания към НЕК и ЕРП-тата, с които е ощетила НЕК с 52,2 млн. лв. С тях Тодорова нарежда на НЕК да продължи да доставя на операторите енергия за технологични разходи по най-ниски цени, въпреки че въпросните разходи са над максимално допустимите.

Информация за други нарушения на длъжностни лица от ДКЕВР също ще бъде предадена на държавното обвинение. Техните нарушения са, че не са съставили наказателни актове на "ЕВН България", тъй като компанията не е предоставила на ДКЕВР информация за присъединяването на 1044 ВЕИ, изградени в Югоизточна България. "Това обстоятелство поставя дружеството, което единствено не е дало исканата информация, в привилегировано положение спрямо другите две. Предстои прокуратурата да изясни мотивите за подобно поведение и за липсата на административно-наказателни последици от него", пише в доклада.

Многобройни нарушения на собствениците на ВЕИ са основният акцент на доклада. Много от нарушенията са били констатирани от служители на ДНСК, на бившето министерство на икономиката и на ДКЕВР. Въпреки това не са съставени актове, както изисква законът. Отправяни са само препоръки.

Освен това в много случаи комисията е установила сериозно разминаване между датата, на която ДНСК е съставила документа за въвеждане в експлоатация на дадена зелена централа, и датата, на която съответният ВЕИ започва реално да продава ток. В много случаи разликата е около 6 месеца. Подозрението е, че собствениците на тези зелени централи са уредили да вземат акт 16 преди построяването им, за да хванат крайната дата - 1 юли 2012 г., след която не могат да продават тока по преференциално високи цени. Всички тези данни също ще бъдат предадени на прокуратурата.

Източник: http://news.ruse24.bg/573641.html

Търсене в този блог