събота, 5 септември 2015 г.

ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ СЕ ПОДАРЯВАТ ЗА ЖЪЛТИ СТОТИНКИ

ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ СЕ ПОДАРЯВАТ ЗА ЖЪЛТИ СТОТИНКИ

КАБИНЕТЪТ ДАДЕ ОЩЕ ОСЕМ КОНЦЕСИИ ЗА ДОБИВ, ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПОЛУЧИ 7 МЛН. ЛВ. СЛЕД 35 ГОДИНИ

4 септември 2015, петък | публикувано от Стела Кирилова

Добивът на варовик, от който държавата получава смешни
суми, нанася непоправими екологични щети
Инвестиции за над 7 милиона лева ще бъдат направени в рамките на три концесии за добив и на пет разрешения за проучване на подземни богатства, които правителството одобри в сряда. Парите обаче ще влязат в хазната чак след 25 и 35 години, за колкото време са дадени концесиите. Това озвачава, че годишно бюджетът ще получава само по 200 хил. лева. Разрешенията за проучване са друга форма за ограбване на природни богат­ства. При тях не се плаща дори концесионна такса, а в същото време никой не контролира добиваните богатства, които се отчитат като проучвателни.

„Стоун локъл груп“ ООД получи 35-годишна концесия за добив на варовици от находище „Камен дол“ край с. Смирненски в община Ветово, като ще плати 777 770 лева. Годишната сума е смешна – 22 222 лева. Предвидените инвестиции били за поне 925 000 лева, съобщават от правителствената информационна служба.

„Водно строителство 2000“ АД ще добива варовици от находище „Бялата скала“, разположено в землището на с. Пелишат, област Плевен. Концесията се предоставя за срок от 25 години. Очакваните постъпления от концесионни плащания са за над 2 107 400 лв., а предвидените инвестиции надхвърлят 2 млн. лева. В бюджета обаче ще постъпват едва 84 000 лв. годишно.

За срок от 25 години „АС-Стоунс“ ООД получи концесия за добив на варовици и доломити от находище „Кереч Търла“, участъци запад и изток. Находището е разположено в землищата на села в общините Николаево и Стара Загора. Постъпленията от концесионни плащания се очаква да надхвърлят 2 189 400 лева за целия срок на концесията, – само по 87,5 хил. лева годишно, а предвидените инвестиции щели да достигнат 2 282 000 лева.

Половината от концесионните плащания по договорите (без ДДС) ще постъпват по бюджетите на съответните общини, което пък намалява наполовина прихода в държавния бюджет.

„Благун“ ЕООД ще проучва възможностите за добив на метални полезни изкопаеми в площ „Благун“, разположена на територията на община Крумовград. Разрешението за проучване се предоставя за срок от три години и минималният очакван размер на вложените средства е 1 879 000 лева. Стойността на ме­роприятията по опазване на околната среда и рекултивация за срока на договора е 188 000 лева.

Източник: http://www.vestnikataka.bg/2015/09/природните-ресурси-се-подаряват-за-жъ/

Petyo Rangelov казва:
04.09.2015 в 18:16
Ужас на ужасите. На някои твари в парламента смъртните присъди ще са направо милост.

Воин Боец казва:
05.09.2015 в 10:51
КОЙ ЩЕ ПЛАТИ ЗА ТОВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ???


Търсене в този блог