събота, 5 септември 2015 г.

АТАКА НА БУНТ СРЕЩУ ЩАБ НА НАТО В СОФИЯ

АТАКА НА БУНТ СРЕЩУ ЩАБ НА НАТО В СОФИЯ

НОВИЯТ КОМАНДЕН ЦЕНТЪР НА ПАКТА СЕ НАМИРА НА МЕТРИ ОТ ПИРОГОВ И СТРУВА НА БЪЛГАРСКИЯ ДАНЪКОПЛАТЕЦ 2 МЛН. ЛВ.

ОТТУК ЩЕ СЕ ПРАВЯТ ПЛАНОВЕ ЗА ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Народните представители от АТАКА и стотици симпа­тизанти на партията бяха единствените, които про­тестираха в София срещу новия команден център на НАТО. В четвъртък щабът бе официално открит в централната част на столицата, на бул. „Тотлебен” 34, на метри от най-голяма­та болница за спешна помощ в страната „Пирогов”. Лентата срязаха върховният главнокомандващ Росен Плевнелиев, външният министър Даниел Митов, а от страна на пакта присъстваха заместник помощникът на генералния секретар на НАТО Джеймс Апатурай, както и ви­сши военни. Те бяха силно освиркани от протестиращите атакисти малко преди обяд, когато пристигнаха за откриването на новия командващ център. Той струва на българския данъкоплатец 2 млн. лв., отпуснати от кабинета „Борисов“ 2.

„В тази сграда, която беше на Българ­ската армия се създаде щаб на НАТО, който се ръководи от американци. И българските военнослужещи ще бъдат подчинени на чуждо ръководство. Той се прави с цел да се създава напрежение и от територията на България да бъдат насочени тежки оръжия по посока на на­шата освободителка от турското робство Русия. Това е недопустимо!

Това е поли­тика, която ние осъждаме като грешна”, заяви лидерът на националистите по време на протеста.

Той изтъкна, че отново само АТАКА излезе да каже категоричното си „НЕ” на това България да бъде фронтова ли­ния и да бъде въвличана във война. Си­деров смята, че неутралитетът на една държава е в неин плюс, тъй като тя е по-стабилна геополитически и е гарант за другите държави, че няма да вземе страна в даден конфликт. Сидеров при­помни, че точно заради заемани греш­ни позиции по времето на Първата и Втората световна война страната ни е претърпявала национални катастрофи. „Наближава Трета световна война. Сега е моментът България да каже ясно – не искаме да бъдем член на военни блокове и искаме неутралитет и достатъчно до­бро отношение с всички големи сили в Европа”, добави лидерът на АТАКА.

Атакистите призоваха за висока об­ществена активност, към бойкотиране не американските военни бази, изгонва­ме на американските нашественици от България и към провеждане на референ­дум за членството ни в НАТО.

ВОЛЕН НА ПРОТЕСТА: ИЗЛИЗАНЕТО ОТ НАТО ЩЕ БЪДЕ ЖИВОТОСПАСЯВАЩАТА ОПЕРАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

Слово на Волен Сидеров на митинга на АТАКА срещу откриването на щаба на НАТО в
София, 3 септември 2015 г.


Като членове на Алианса не сме длъжни да отваряме щабове, да правим учения, да участваме в учения и да даваме бази на американците. Не сме длъжни! Запомнете това!, категоричен в лидерът на АТАКА

Вие, събралите се на протеста днес, измивате очите на цяла България. Ние представляваме виж­дането на 80% от българ­ския народ. Това е исти­ната. Само, че българският народ в момента е така поробен, смачкан, че не може да покаже, че не одобрява тази предателска за България политика.

Преди малко е минал т.нар. държавен глава, който отговаря за външната политика, отбраната и е главнокомандващ. Той иска тук повече аме­рикански бази, танкове, окупация. Сигурен съм, че един ден ще застане на съд за национално предателство и нанасяне на щети на България, когато управляват честни, почтени патриоти.

Още през 2006 г. АТАКА протестира в Южния парк да няма американски военни бази на бъл­гарска територия. Там ни гониха 3000 полицаи. Тези американци вкарват каквото си искат в своите бази – тежка техника, оръжия, които не знаем какви са. Те не дават отчет на никого. За тях българският премиер, министър на отбрана­та и президент не значат нищо. Това са колони­ални чиновници, на които те не смятат за нужно да се обясняват.

Ние сега сме станали военен лагер

Това го казват и американският заместник държавен секретар, и американският министър на отбраната. Те наричат нещата ясно, защо­то не се притесняват, знаят, че България е ко­лонизирана и правителството, и народът са на колене. Продължавам да смятам, че българският народ е изстрадал много, минал е през много мъчения, но не е загубил своя дух.България в момента изглежда като приклю­чила държава. Понякога загубвам надежда, признавам си го като човек, който вече 10 го­дини пред очите ви води битката. Понякога губя надежда, защото виждам как стъпка по стъпка, база по база, град по град, те ни превземат. Ние сме вече територия. Аз обаче вярвам, че Бог с нами и няма да позволи България, която е била светлина за разпространение на православната вяра, да бъде затрита.

Днес, срещу православието се води битка – не срещу Русия или някоя държава. Защото в момента Русия обърква плановете на САЩ, именно защото стъпи на православието и каза: – „Ние повече няма да бъдем ваша колония”. Ру­сия стана мощна държава, даде полагаемото се място на Православната църква и тя сега е во­дещ фактор там. В същото време България, която даде православие на Русия, даде писмеността и всичко останало, сега е смачкана.

Сега пред нас стои въпросът на коя страна сме? На страната на правата вяра, на Господ Бог или на страната на неговия противник. Дали ще запазим нашата изконна вяра или ще се от­дадем във властта на неговия противник, който ръководи всичките генерали, събиращи се сега
да правят планове за Трета световна война. Да, тук се планира Трета световна война. Тук е един от щабовете (имало е още 4 или 5), в които се планират военни действия. България вече е част от тези военни действия. От България излитат военни самолети на САЩ, насочени са ракети с обсег, които могат да стигнат до руска тери­тория. Нима някой си прави илюзии, че ру­ската страна ще стои със скръстени ръце. Русия има по-високотехнологично оръ­жие от американците. Русия никога не е била агресор, винаги е водила защитни войни, отбранявала е евразийското пространство, което през средните ве­кове стана православно.

Ние сме категорично убедени, че в България трябва

да се проведе референдум – искаме ли да продължим да сме в НАТО или не

В момента излизането от НАТО ще бъде жи­вотоспасяваща операция за България. Австрия например е член на ЕС, но не е член на НАТО – значи може.


Атакисти от София призоваха съгражданите си да излизат на масови протести срещу нашествието на НАТО у нас и американската агресия

Да не слушаме спекулантите, които казват, че сме партньори и трябва да изпълняваме. НЕ! Дори членове на НАТО, ние не сме длъжни да отваряме щабове, да правим учения, да участваме в учения и да даваме бази на американците. Не сме длъжни, запомне­те това!

Ние трябва да изграждаме Българ­ска армия, която да бъде въоръжена по модерни стандарти, но това може да стане само със съдействието на Руска­та федерация, при неутралитет на Бълга­рия, българската военна защита може да бъде гарантирана от Русия, не от САЩ, не от Германия, не от Англия.

Каква защита ни дадоха американците досе­га? С какво подобриха българската военна от­брана? Те ни принудиха да разрежем ракетите, които бяха някакво възпиращо средство срещу евентуални апетити, да кажем на една Турция, тази миролюбива, хуманна, цивилизована дър­жава, която чертае планове да възстанови Ос­манската империя. Единственото оръжие, което имахме, тъй наречените ракети SS-20 и 23. Аме­риканците не се укротиха, докато не прину­диха правителството на Сакскобургготски да ги разреже. Сега

нямаме нищо, с което да спрем Анкара, ако утре каже, че в България има автономни части,

които са турски, там живее мюсюл­манско население, то няма права и ние трябва да го защитим. Кой ще го спре? Тази смехотворна личност Ненчев или пък този, кой­то се води главнокомандващ?! Коя е тази държа­ва, освен Русия? И това не е тук русофилия, не филия или фобия, това го диктува българският национален интерес.

Днешната битка е последната, след нея няма да има повече. Затова всеки българин да се съ­бужда, да става от сън, защото спейки ще потъ­не във вечно робство. Докато съм жив, аз и мо­ите колеги, ще бием камбаната, но тази камбана трябва да я чуе народът. Вярвам, че с божията помощ това ще стане. Това ще стане и Бъл­гария ще пребъде!

Да живее България! С нами Бог!


Йордан Петров:
Не трябва да има щаб на НАТО. Този алианс ни скар­ва с Русия. Американци тук не ис­каме. Да отиват там, откъдето са.
Адвокат Стефан Станев:
Целта на глобалистите, които уп­равляват нашия свят, е Русия да унищожи България, но това няма да стане, ако българският народ се вдигне на протести. Хиляди софиянци да излязат по улиците, за да попречим на този план. Искат да обкръжат Русия и само с масови протести ще отстраним това зло.


Петрова
Живяла съм 20 годи­ни в Германия, мъ­жът ми е немец. Там призова­ват да спрем телевизо­рите си, да не гледаме амери­канските глупости, с които ни облъчват. Те са войнолюбци. Война не искаме. Отмина времето на войните. Не искам да има щаб на НА­ТО в страната ми.


Милена Илиева:
Първо, никой не ни е питал дали искаме да сме член на НАТО. Сега из­веднъж команден център правят, откъдето ще се командва нечия армия и всички знаем коя е. Ние сме вече ед­на терито­рия, на аме­риканците изобщо не им пука за българските деца. Хората минават покрай протеста и сигурно не знаят за какво сме излезли. Според мен трябва да се събуди народът, да помисли какво му се е случвало през целия този преход и какво евенту­ално може да му се случи, ако това скоро не го прекратим.


Източник: http://www.vestnikataka.bg/2015/09/атака-на-бунт-срещу-щаб-на-нато-в-софия/

НУЖНО Е ВСЕНАРОДНО ВЪСТАНИЕ СРЕЩУ ЕС И НАТО!!!

Търсене в този блог