понеделник, 29 септември 2014 г.

Проф. Станилов пред жители на Севлиево: Президентът ощети държавата с 200 млн. лв. в полза на ВЕИ сектора

Проф. Станилов пред жители на Севлиево: Президентът ощети държавата с 200 млн. лв. в полза на ВЕИ сектора


 | 

Пред избиратели в Севлиево проф. Станилов беше категоричен, че данъчната система
 у нас трябва да бъде променена
Жители на Севлиево по­срещнаха с бурни аплодис­менти водача на листата на партия АТАКА за Габрово и Пазарджик проф. Станислав Станилов. По време на прове­дената среща с тях миналия вторник патриотът ги запоз­на с управленската програма на партията „Планът Сиде­ров”, както и припомни някои от народополезните решения на националистите в 42-ия парламент.
Проф. Станилов акцентира върху желанието на АТАКА за премахването на несправед­ливия плосък данък и преми­наването към прогресивно по­доходно облагане. Според него данъчната система в България ощетява обикновения бъл­гарски гражданин, а големите колонизатрски компании пе­челят допълнително милиони левове на гърба на народа.
Водачът на листата на АТА­КА за Габрово запозна гражда­ните на Севлиево и с успеха, който патриотите постигна­ха срещу енергийната мафия със законопроекта си за нала­гане на такса от 20% върху пе­чалбата на ВЕИ сектора. Така националистите осигуриха на държавата допълнителни 200 млн. лв годишно но енергий­ният лобист и президент на България Росен П. атакува ре­шението на Народното събра­ние в Конституционния съд, където услужливите съдии го отмениха.
Според втория в листата на патриотите в Габрово Ге­орги Сенгалевич АТАКА е гла­сът на обикновените българи, станали жертва на последни­те управления на държавата.
Жителите на Севлиево споделиха, че единствената надежда, която виждат за по-добро бъдеще на България е в лицето на партия АТАКА.
По-рано през деня кандида­тите за народни представи­тели от националистическа­та партия за Габрово проф. Станилов, Георги Сенгалевич, Николай Лазаров и Петя Нико­лова се срещнаха и с жители­те на Горна Росица.

Търсене в този блог