четвъртък, 21 май 2015 г.

КЗК глоби ЧЕЗ с 1,2 млн. лева

КЗК глоби ЧЕЗ с 1,2 млн. лева

16:56 | 18 май 2015 | Бизнес / Редактор Лилия Чалева

ЧЕЗ е забавила необосновано сключването на
договор за покупко–продажба на енергийни
съоръжения за присъединяване, счита КЗК
Сн.: БГНЕС
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи санкция в размер на 1 250 056 лева на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за злоупотреба с господстващо положение.

Дружеството е забавило необосновано сключването на договор за покупко-продажба на енергийни съоръжения за присъединяване, изградени по предвиден в специална наредба ред за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.

По оценка на КЗК по този начин "ЧЕЗ Разпределение България" АД може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите, пише в съобщението на комисията.

КЗК постанови прекратяване на установеното нарушение и поиска от "ЧЕЗ Разпределение България" АД в 30-дневен срок да изготви и предостави подробен списък, в който да бъдат изрично изброени всички изискуеми документи във връзка с договора за покупко-продажба на изградените съоръжения за присъединяване.

Проверката на антимонополната комисия е установила, че отношенията между "ЧЕЗ Разпределение България" АД и присъединяваното дружество са преминали по правилата до момента, в който е трябвало да бъде подписан договор за покупко-продажба на енергийните съоръжения и съответно те да бъдат изплатени.

Оказва се, че фирмата, която е искала присъединяване и чието име не се посочва, е подписала проекта за договор, което не е било направено от страна на ЧЕЗ. Причината за това била установени недостатъци в документацията, за които обаче производителят на енергия не е бил информиран, въпреки че е поискал да разбере защо договорът не се подписва.

Така се е стигнало и до необоснованото забавяне на присъединяването.

Пълният текст на решението може да видите тук >>>
http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300043545

От ЧЕЗ заявиха за БНР, че никога не са нарушавали антимонополното законодателство и че ще обжалват.

През март КЗК обяви, че и трите електроразпределителни дружества злоупотребяват с господстващо положение, като налагат на потребителите прекалено високи цени за ползване на стълбовете им. Тогава дружествата възразиха на констатацията, припомня "Дневник".

Източник: http://dnes.dir.bg/news/globa-chez-kzk-19090541

Решението от страницата на КЗК http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300043545

Решение № АКТ-379-07.05.2015
-Дата на решение: 07.05.2015 г.
-Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя(по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, представляваща необосновано забавяне сключването на договор за покупко – продажба на енергийни съоръжения за присъединяване, изградени по реда на чл. 20, ал. 5 от Наредба № 6/2004 г.) - "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД; налага имуществена санкция(в размер 1 250 065 лв. (един милион двеста и петдесет хиляди и шейсет и пет) лева за нарушението по т. 1) - "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД; постановява прекратяване на нарушението и налага мерки за възстановяване на конкуренцията(в 30 – дневен срок да изготви и предостави на Пламен Стоилов Бобоков подробен списък, в който да бъдат изрично изброени всички изискуеми документи) - "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД; друго(ЗАДЪЛЖАВА да уведоми Комисията за защита на конкуренцията за изпълнението на задължението по т. 3 от настоящото решение, като представи копие от съответните документи удостоверяващи изпълнението) - "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД; друго(УСТАНОВЯВА, че няма основание за предприемане на действия за извършено нарушение по чл. 102 от ДФЕС от страна на „ЧЕЗ Разпределение България” АД.) - "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД;
-Правно основание: чл. 21 от ЗЗК; чл. 102 от ДФЕС;
-Номер на производството пред КЗК: КЗК/1095/2014
-Вид производство: ЗЗК
-Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
-Инициатор(и): ПЛАМЕН СТОИЛОВ БОБОКОВ
-Ответник(ници): "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД
Дата на публикуване: 18.05.2015 г.

Пълния текст от 75 страници на Решението ще намерите в PDF или ODF файловете на страницата на Комисията.  http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300043545


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Търсене в този блог